تمرین سنگنوردی

سرپرست : افسانه مینائی/عضو
تاریخ اجرا : 1397/07/27
مدت : 1 روز
محل : سایت
مهلت ثبت نام : 1397/07/26
توضیح :

تمرین حمایت و صعود


ثبت نام ریال 50,000