صعود قله کهار

سرپرست : حجت خدائی/عضو
تاریخ اجرا : 1397/07/19
مدت : 2 روز
محل : کهار
مهلت ثبت نام : 1397/07/17
توضیح :

صعود دوره روزه قله کهار


ثبت نام ریال 150,000


صعود قله کلون بستک

سرپرست : حجت خدائی/عضو
تاریخ اجرا : 1397/08/17
مدت : 1 روز
محل : کلون‌ بستک
مهلت ثبت نام : 1397/08/01
توضیح :

صعود یک روزه قله کلون بستک


ثبت نام ریال 150,000