یخچال شمالی سبلان

سرپرست : رکسانا آهنخواه/عضو
تاریخ اجرا : 1398/03/07
مدت : 3 روز
محل : سبلان*
مهلت ثبت نام : 1398/03/07
توضیح :

صعود یخچال شمالی سبلان


ثبت نام ریال 200,000


صعود قله دماوند

سرپرست : سروش نور/عضو
تاریخ اجرا : 1398/03/25
مدت : 3 روز
محل : دماوند*
مهلت ثبت نام : 1398/03/25
توضیح :

صعود قله دماوند از مسیر شمال شرقی


ثبت نام ریال