تمرین سنگنوردی

سرپرست : حسین عباس نژاد/عضو
تاریخ اجرا : 1398/08/23
مدت : 2 روز
محل : پلخواب
مهلت ثبت نام : 1398/08/22
توضیح :

تمرین حمایت و صعود


ثبت نام ریال 15