گزارش جلسه دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷

1397/06/19

گزارش جلسه دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷

مجری جلسه : حسن فرهانیان
در ابتدای جلسه آقای طهوری در مورد تغذیه ورزشی و مکمل ها و کاربر آنها در کوهنوردی و سنگنوردی صحبت کردن
آقای بهنام فتحی پور به همراه مجید ملک محمدی گزارش برنامه توچال به دماوند رو دادن و همینطور پرسش و پاسخ در آخر هم عکس دست جمعی با این دوستان


مطالب مرتبط